Národní centrum Průmyslu 4.0 vytváří optimální prostředí pro spolupráci firem, univerzit a oborových organizací se státem a médii.

Pro naše ilustrace jsme potřebovali vytvořit vizuální jazyk, na jehož základě bychom dokázali ztvárnit komplikovaná témata napříč nejrůznějšími obory. Zároveň jsme hledali možnosti, jak v chladně technickém světě pracovat s náladou a vyhnout se při tom doslovnosti.

Netušili jsme, jak snadné je propadnout kreslení průhledných sklíček a světelných stop. Návykové od prvního okamžiku.

Oceňuji, jak dobře grafici dokázali pochopit naše potřeby.

S Honzou Šturcem a jeho studiem spolupracuje NCP 4.0 na velkých projektech jako vytvoření vizuálního stylu nebo webových stránek. Na spolupráci oceňuji, jak dobře dokázali pochopit naše potřeby a realizovat je inovativním a srozumitelným způsobem. Žádné vyčerpávající briefy, ale kvalitní diskuse o potřebách a možnostech. Následně efektivní realizace!

ALENA NOVÁKOVÁ
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE NCP 4.0

Při zpracovávání webu jsme si ověřili, že systém funguje. Dokáže vysvětlit, navodit atmosféru, zdobit. Prostě sloužit.


Zavoláme si?
Startujeme nezávazně. 
Pro obě strany. 

Během 20 minut s naším kreativním ředitelem Honzou proberete, s čím můžeme pomoct. Jak to uděláme. A kolik to bude stát.

Radši mailujete? Jak je libo, těšíme se na zprávu. jan@tiptop-studio.com