Trix je POS systém vyvinutý především pro restaurace a hospody. Hlavním cílem vizuálního stylu byla spokojenost uživatele při práci se softwarem. Kulaté, harmonické tvary a teplé barvy námi vytvořeného logotypu tento přístup respektují. Podoba loga současně reflektuje myšlenku společnosti "Forward Thinking", "Myslet dopředu".

# BRAND