Společnost Red Button s pomocí odborníků z mnoha profesí rozproudí energii ve stagnujících firmách a pomáhá nacházet cesty k realizaci ambiciózních podnikatelských záměrů. Vizuální styl postavený na vzájemně se překrývajících kruhových segmentech ilustruje synergický potenciál, procesy a změny, které nastupují ihned po zapnutí červeného tlačítka.

# BRAND

Custom icons